FOCALPOINT
CASE36
HYPNOTHERAPIE
NLP
 
bewuste- en onbewuste communicatie
 
CASE36
 
Home
Informatie
Contact
Heeft u een logincode?
Analyse invullen
Licentiehouders
 
Communication Analysing Systems Europe (CASE36)
 
De diverse testen die beschikbaar zijn, bieden u de mogelijkheid om vele veranderingen in effectieve communicatieprocessen toe te passen voor uzelf, de afdeling en verdere niveau's van uw bedrijf. 

Test 1:Wat is uw eigen rol?
Wat is uw eigen rol die u, los van uw specifieke deskundig­heid, ten opzichte van uw omgeving speelt. Deze test geeft u hier meer inzicht in.

Test 2: Model wat de de wijze van uw denken vastlegt.
De uitslag van deze test geeft veel inzicht om zichzelf en tevens ook de ander te begrijpen. Bijvoorbeeld in interpersoonlijke communicatie, persoonlijke relaties, verkoop, management en teamvorming.

Test 3: Representatie systemen Visueel, Auditief, Kinestetisch, Digital, Geur en Smaak.
De V.A.K.D.G.S. test geeft inzicht in de gebruikte basismodaliteiten.

Test4: Hoe sorteert u informatie en welke metaprogramma's gebruikt u hierbij, bewust en onbewust.
Een test om te ontdekken hoe u zelf, de ander of het team informatie opneemt, verwerkt en daar een eigen model van maakt.
 
Test 5: Hoe gaat u om met macht en onmacht.
Deze test geeft inzicht in het gebruik van macht en onmacht.

Test 6: Vragenlijst omtrent relatie's betrekking hebbende op de axenroos van Nant Cuvelier.
De kernvraag is: Hoe gedraag ik mij als persoon in de omgang met andere personen.

Test 7: Inzicht in de polariteiten.
Te testen polen en tegenpolen, positief en negatief.

Test 8: Inzicht in uw managementstijl.
Krijg inzicht in uw managementstijl.

Test 9: Persoons-Sociale-en Werkkwaliteiten.
Hoe gaat u om met mensen in diverse omstandigheden.

Test 10: Omgaan met belangentegenstellingen.
Het testen van uw vaardigheden omtrent belangen. Wie heeft welk belang in uw organisatie.

Test 11: Controlelijst Organisatiemodellen.
Check de mogelijkheden aan modellen.

Test 12: Inzicht krijgen in de organisatiecultuur 1.
Het onderkennen van stromingen in de organisatie.

Test 13: Test organisatiecultuur 2.
Met welke cultuur heeft u mee te maken?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via het contactformulier op de hoofdsite: www.hoenderdos.org.

CASE36 folder
 
Leendert Meeszstraat 100
2015 JT HAARLEM
T (023) 538 76 54
M 06 546 666 79
RABOBANK 13 11 81 785
KVK HAARLEM 34298405
www.hoenderdos.org
info[A]hoenderdos.org

Website door M2H. Copyright 2006 - 2023.